O tom, že každý z nás potÅ™ebuje nÄ›kde bydlet, není sporu. Platí to zvláštÄ› v zimÄ›, neboÅ¥ rozhodnÄ› nejsme stavÄ›ni na to, abychom ji mohli v naÅ¡ich podmínkách pÅ™ežít venku. To je koneckonců důvod, proÄ i bezdomovci v tomto období vyhledávají úkryt například v útulku Äi dokonce ve vÄ›zení. Běžný ÄlovÄ›k má vÅ¡ak trochu jiné možnosti.

 

Mezi dvÄ› nejzákladnÄ›jší patří mít vlastní dům Äi byt, nebo jej mít v pronájmu. SamozÅ™ejmÄ› vÄ›tÅ¡ina z nás touží po první možnosti, avÅ¡ak je potÅ™eba pÅ™iznat, že i ta má svoje nevýhody. A naopak, bydlet v nájmu Äi podnájmu může mít i výhody. A ty je možné využít.

 

řadové rodinné domy

 

V první Å™adÄ› je jasné, že koupit si vlastní nemovitost je podstatnÄ› dražší, než si ji pronajmout. A zadlužit se v dneÅ¡ní dobÄ› na 10 Äi více let, bÄ›hem kterých bychom spláceli hypotéku, rozhodnÄ› není nejlepší nápad. JistÄ›, pokud máme dostatek penÄ›z například z prodeje jiné nemovitosti, nebo tÅ™eba z dÄ›dictví Äi výhry, pak to samozÅ™ejmÄ› není problém. OvÅ¡em vÄ›tÅ¡ina lidí zkrátka takovou možnost nemá, a splácet hypotéku není až tak jednoduché.

 

Také si musíme uvÄ›domit, že na vlastním domÄ› Äi bytÄ› si vÅ¡e musíme opravit sami. Pokud se nÄ›co rozbije (a věřte tomu, že k tomu dojde, neboÅ¥ žádné zařízení nemá neomezenou životnost), pak to musíte opravit za své. Pokud jste v pronájmu, pak to oznámíte majiteli, a ten, pokud to nebyla vaÅ¡e vina, ale například jen stáří a únava materiálu, opravu zařídí na vlastní náklady.

 

růst nájmu

 

Na druhou stranu je fakt, že pokud budeme platit nájem, může nám majitel smlouvu po jejím skonÄení zkrátka a jednoduÅ¡e neprodloužit. Nemáme tedy jistotu, že po roce Äi dvou nepÅ™ijdeme o stÅ™echu nad hlavou. O tom, že nájem může kdykoliv zvýšit, ani nemluvÄ›. A dnes se bydlení shání skuteÄnÄ› velmi těžko.

 

Je tedy na každém z nás, aby zvážil, která možnost pro něj bude lepší. Mějte však na paměti, že se jí nemusíte držet napořád, a můžete ji kdykoliv změnit.