Mnoho lidí v dneÅ¡ní dobÄ› se zajímá o módu a další módní doplňky. Podle mého názoru, to by nebylo ono, kdyby tÅ™eba lidé se pÅ™estali zajímat o módu. TÅ™eba by je to pÅ™estalo úplnÄ› bavit. Myslíte si, že je skvÄ›lé, když lidi pÅ™estane bavit móda a nebo tÅ™eba moderní doplňky? Já si myslím, že tohle asi nikdy nenastane. Já znám opravdu hodnÄ› lidí, kteří se zajímají o módu a mají módu velice rádi. Řekla jsem si, že když také zbytek mojí rodiny se zajímá o módu a další módní doplňky, takže bych se o tom mohla zajímat také, protože já jsem dříve byla takový typ ÄlovÄ›ka, který se o módu vůbec nezajímal. PÅ™iÅ¡lo mi to naprosto zbyteÄné.

Dbám na kvalitní moderní džíny.

AbsolutnÄ› jsem nechápala, proÄ jsem si mÄ›la kupovat drahé obleÄení různých znaÄek, když vlastnÄ› tÅ™eba koupím i levné obleÄení bez znaÄky. TÅ™eba nÄ›kde jsem vidÄ›la i bundu, která byla znaÄková a stála osm tisíc korun. Kdežto potom jsem vidÄ›la skoro stejnou totožnou bez znaÄky a ta stála sedm stovek. Myslíte si, že tohle je dobré, abych utrácela tolik penÄ›z? Já spíše dbám na kvalitu. V dneÅ¡ní dobÄ› koupíte i kvalitní kožené boty za tisíc korun, kdežto potom tÅ™eba nÄ›kde znaÄkové umÄ›lé boty koupíte i za deset tisíc korun. Já radÄ›ji dbám na to, abych mÄ›la spíše kvalitu a mám ráda i přírodní vÄ›ci.

Mám ráda kvalitní materiály.

Takže když si mohu vybrat ty umÄ›lé a znaÄkové drahé boty, nebo jestli bych si koupila levné a kvalitní kožené boty, tak radÄ›ji samozÅ™ejmÄ› si koupím kožené boty. Navíc kůže nikdy nevyjde z módy, kůže je vždycky moderní a já sama jsem si Å™ekla, že k této vÄ›ci budu vést i mé dÄ›ti radÄ›ji, aby hledÄ›ly na kvalitu a na to, aby se jim to líbilo, aby to bylo pohodlné, než aby radÄ›ji koukali na znaÄku, protože vÅ¡echno znaÄkové je opravdu tak dvakrát nebo i tÅ™ikrát dražší. A mnÄ› se tohle nelíbí. Je to prostÄ› korporát, je to prostÄ› byznys. Mnoho lidí si myslí, že právÄ› zbohatne na tom, když si vyrobí nÄ›jakou znaÄku, tohle je samozÅ™ejmÄ› pravda, ale nÄ›kdy je to úplnÄ› zbyteÄné.