Láska je opravdu velice mocná, protože urÄitÄ› každý zažil ten pocit lásky, když jste byli prostÄ› zamilovaní. Máte takové ty růžové brýle a vÅ¡echno opravdu vidíte do růžova. Říkáte si: „KoneÄnÄ› jsem se stala úplnÄ› tou nejúžasnÄ›jší a nejkrásnÄ›jším ÄlovÄ›kem na svÄ›tÄ›,“ protože prostÄ› ta láska vás úplnÄ› zmÄ›nila. Ale nakonec nÄ›kdy si ÄlovÄ›k uvÄ›domí, že prostÄ› mÄ›l opravdu ty růžové brýle a nakonec to dopadlo vÅ¡echno úplnÄ› jinak, než bysme si prostÄ› oÄekávali, pÅ™edstavovali a najednou prostÄ› jak je zahodíme, tak je to Å¡patnÄ›. Já vždycky říkám, že na první dojem se nikdy nemá dát, protože opravdu každý urÄitÄ› zažil to, že si dá ty růžové brýle a je dneska to nádherná láska a budeme spolu navÄ›ky.
 
Láska
 
To si každý prostÄ› myslí, ale ta realita je opravdu troÅ¡ku nÄ›kde jinde a opravdu to nÄ›kdy i vás ne. Protože opravdu je to takové až nároÄné a prostÄ› ÄlovÄ›k opravdu neví, co prostÄ› se stane do budoucna. Protože i pÅ™esto, že máme ty růžové brýle, tak nás to hodnÄ› může ta láska položit. Protože nikdo se zamiluje tak, že si jde tÅ™eba i ublížit, jestli nÄ›co udÄ›lat. Ale to jsou opravdu už až ty nejhorší aspekty, které prostÄ› nastanou. Je vždycky urÄitÄ› důležité tu lásku ustát. Protože i pÅ™ece jsme zamilovaní a ten druhý nás opustí, tÅ™eba kvůli nÄ›komu jinému. Vždycky je potÅ™eba opravdu se z toho nÄ›jak otÅ™elat a říct si, že bude lépe, bude se nám daÅ™it líp, tÅ™eba potkám jeÅ¡tÄ› nÄ›koho lepšího.
 
Láska
 
TÅ™eba to tak vÅ¡echno mÄ›lo být vždycky, prostÄ› opravdu si ÄlovÄ›k musí říct to, co cítí, a prostÄ› vykaÅ¡lat se na toho ÄlovÄ›ka, co mu prostÄ› ublížil. Protože když si to vezmeme moc do hlavy, tak nám opravdu nebude dobÅ™e. Budeme na tom psychicky Å¡patnÄ›, a to nemá cenu kvůli lásce. Tohle nikdy nedÄ›lejte, rozhodnÄ› si uvÄ›domte, že potkáte tÅ™eba jeÅ¡tÄ› lepšího ÄlovÄ›ka, a vždycky to tak tÅ™eba má i být, když vás ten ÄlovÄ›k opustí. Takže rozhodnÄ› nikdy neváhejte nad tím, že byste tÅ™eba nepotkali nÄ›koho lepšího, a hnedka si nalámejte hlavu, když prostÄ› láska nevyjde, protože vám vyjde urÄitÄ› ta další.