Ženy si Äasto kladou otázku, jak vlastnÄ› bezpeÄnÄ› poznat, že se muži doopravdy líbí? I vy nad tím pÅ™emýšlíte, když se vydáváte na schůzku? Už nemusíte! 

Opravdu se mu líbíte? Pokud si nejste jistá, sledujte ho a všímejte si detailů! 

Ženy jsou po schůzkách s mužem dost Äasto nejisté a neví, zda opravdu zaujaly. OvÅ¡em nejistota je hrozná vÄ›c, ženy Äasto nevÄ›dí, na Äem jsou a pak mohou dÄ›lat i hodnÄ› chyb. Pokud vám záleží na tom, abyste skuteÄnÄ› zaujala, netlaÄte nikdy na pilu a pÅ™i schůzce se chovejte co možná nejvíce pÅ™irozenÄ›. Na schůzce ale i po ní můžete docela dobÅ™e a snadno rozpoznat, zda jste muže opravdu zaujala a líbíte se mu. Je to prosté, staÄí si uvÄ›domit, jakými detaily se sám muž prozradí. 

muž a žena

Prvním bodem je komunikace 

Vzájemná komunikace může napovÄ›dÄ›t mnohé, nejde jen o to, jak se spoleÄnÄ› dokážete bavit osobnÄ›, ale samozÅ™ejmÄ› je hlavnÄ› pro ženy důležité to, za jak dlouho poté se jim muž ozve a taky jakým stylem komunikuje. Je to vlastnÄ› jednoduché, pokud se muž v kratším intervalu po schůzce neozve, asi jste moc dobrý dojem neudÄ›lala. NÄ›kdy to není ani tak v rukách ženy, muži se nechají snadno zlákat tÅ™eba bývalou přítelkyní nebo si to rozmyslí z jiných důvodů, ale netÅ™eba dlouho pÅ™emýšlet nad tím, proÄ se muž sám neozval. Pokud se neozve, prostÄ› nemá zájem. Ne, opravdu v tom není práce, není v tom zaneprázdnÄ›nost, každý muž, který o ženu stojí, alespoň jednou za den napíše, tÅ™eba jen jednu kratší zprávu. Muži sice nejsou spisovatelé, ale pokud na ženu myslí, ozvou se jí. 

žena s telefonem

Muži dají najevo náklonnost 

Muži opravdu umí dát najevo náklonnost, i když nÄ›které nesmÄ›lé jedince je tÅ™eba popostrÄit. Ve smÄ›s ale můžete poznat to, že se mu opravdu líbíte tak, že se o vás zajímá a hodnÄ› se vás ptá. Tyto vÄ›ci si ale pak muž pamatuje, pokud ale zapomnÄ›l i na to, kde žijete nebo kolik vám je let, moc o vás zájem nejeví. Muž si pamatuje i drobné detaily, ale jen o ženÄ›, o kterou prostÄ› jeví zájem. Jinak vÅ¡echny vÄ›ci z jejího života vypouÅ¡tí. 

Pak je tu Å™eÄ tÄ›la, oÄní kontakt, letmé doteky. Klasické projevy náklonnosti, které zkrátka nelze pÅ™ehlédnout. Muži se vždycky snaží hlavnÄ› na samém zaÄátku, takže jsou pozorní, milí, udržují kontakt oÄní a snaží se ženy alespoň na malou chvíli dotknout. Postupem Äasu se snaží ženÄ› pomoci, být jí na blízku a podporovat ji v běžných vÄ›cech v běžném životÄ›. Muž, který zájem nemá, se nestará, ozve se jen jednou za Äas nebo vůbec a ani se nepouÅ¡tí do delších nebo soukromÄ›jších hovorů, ale spíše mluví obecnÄ›.