Asi nikdo se nebude přít o tom, že znalosti, které se dÄ›ti nauÄí na základní Å¡kole, jsou pro nÄ› velmi důležité. Koneckonců například bez Ätení a psaní se dnes zkrátka neobejdeme, o matematice ani nemluvÄ›. Jen málokdo vÅ¡ak zvažuje, jaké výhody vlastnÄ› Å¡kolní docházka má. To je pÅ™itom s nárůstem dÄ›tí vyuÄovaných doma velmi důležité.

 

O tom, co dÄ›tem pÅ™ináší, jsme se mohli pÅ™esvÄ›dÄit bÄ›hem epidemie covidu, kdy mÄ›ly dÄ›ti v podstatÄ› po dva roky domácí výuku. JistÄ›, uÄili je ti samí uÄitelé, jen třída probíhala virtuálnÄ›, pÅ™es internet. Poté, co byla omezení zvednuta, se vÅ¡ak ukázalo, jaké následky toto na dÄ›tech mÄ›lo.

 

v dobÄ› covidu se dÄ›ti uÄily doma

 

Jedním z tÄ›ch, které je zasáhly nejvíce, bylo samozÅ™ejmÄ› zhorÅ¡ení prospÄ›chu. Tím trpÄ›li nejvíce studenti maturitních roÄníků a také ti, kteří se chystali na pÅ™ijímací zkouÅ¡ky na stÅ™ední Å¡koly. Mnozí z nich tak mÄ›li mnohem horší výsledky, než by tomu bylo, kdyby mÄ›li klasickou Å¡kolní docházku.

 

Ukázalo se vÅ¡ak, že znalosti nebyly jediné, co nechozením do Å¡koly trpÄ›lo. Snížily se také sociální dovednosti dÄ›tí, tedy schopnost jednat se svými vrstevníky, se kterými mají spoleÄného jen to, že navÅ¡tÄ›vují spoleÄnou instituci. PÅ™itom i to je velmi důležitou přípravou do budoucna, neboÅ¥ v podstatÄ› to samé je Äeká v zamÄ›stnání.

 

ve Å¡kole se uÄíme mnoha dovednostem

 

Snížila se také ochota k respektování daných pravidel. Žáci měli problém navrátit se k pevně danému rozvrhu, který je na školách běžný. I to je však nutné. Koneckonců v práci také budou muset být v danou dobu a plnit zadané úkoly tak, jak nejlépe dovedou.

 

Co nám to tedy říká? PÅ™edevším to, že Å¡kolní docházka rozhodnÄ› má svá pozitiva. SamozÅ™ejmÄ› je jasné, že nemusí vždy vÅ¡e probíhat hladce. Setkat se můžeme například se Å¡ikanou, která je bohužel jeÅ¡tÄ› dnes na mnoha Å¡kolách pÅ™ehlížena, a Äasto musí odejít ze Å¡koly Å¡ikanovaný žák namísto tÄ›ch, kteří jej Å¡ikanují. I pÅ™esto vÅ¡ak z výše uvedeného jasnÄ› vyplývá, že výhody znaÄnÄ› pÅ™evažují nad nevýhodami. A toho bychom si mÄ›li být vÄ›domi.