O tom, že s výjimkou jednovajeÄných dvojÄat nenajdeme dva stejnÄ› vypadající lidi, víme vÅ¡ichni. Koneckonců, rozdíly ve vzhledu jsou patrné na první pohled. OvÅ¡em stejnÄ› tak rozdílní jsme i uvnitÅ™, aÅ¥ už co se týÄe povahy, vrozených dispozic, zájmů Äi různých názorů. To se může zdát u sociálního druhu, pro který byla vždy důležitá spolupráce mezi jednotlivými Äleny, zvláštní. PÅ™eci jen, nerozumÄ›li bychom si lépe, pokud bychom byli stejní?

 

Pravdou je, že rozumÄ›li, avÅ¡ak to sebou pÅ™ináší i nevýhody, které vÄ›tÅ¡ina z nás opomíjí. Nejsou totiž na první pohled zÅ™etelné, když se ale zamyslíme, uvidíme, proÄ je pro jakoukoliv spoleÄnost prospěšné, pokud jsou její Älenové spíše rozdílní než uniformní.

 

spolupráce je pro lidi důležitá

 

Hlavní výhodou této rozdílnosti je, že pomáhá posunovat spoleÄnost kupÅ™edu. Pokud by vÅ¡ichni byli ve vÅ¡em zajedno, nikdy by se nic nezmÄ›nilo. Takto jsou vÅ¡ak konstantnÄ› pÅ™inášeny nové nápady, stará zažitá pravidla jsou podrobována kritice. A to je důležité, pokud chceme pro lidi skuteÄnÄ› to nejlepší. Vždy je totiž potÅ™eba, aby nÄ›kdo dokázal poukázat na chyby, a k tomu je důležité, aby lidé mÄ›li různý úhel pohledu, se kterým na danou vÄ›c nahlíží.

 

To je ostatnÄ› také důvod, proÄ je v autoritářských a totalitních režimech individualita znaÄnÄ› potlaÄována. Tito vůdci potÅ™ebují, aby byli lidé spokojeni s tím, co mají, a aby nikdo nepoukázal na nÄ›které nesmysly v zažitých pořádcích. PodobnÄ› to funguje také v nejrůznÄ›jších sektách a kultech.

 

různí lidé mají různé zvyky

 

SamozÅ™ejmÄ› i zde platí, že vÅ¡eho moc Å¡kodí. Je potÅ™eba, abychom se shodli alespoň na základních vÄ›cech, pokud máme skuteÄnÄ› jít kupÅ™edu. Musíme tedy najít rovnováhu mezi individualitou a pochopení potÅ™eb ostatních Älenů skupiny, což není vždy jednoduché.

 

I to jsou důvody, proÄ je na svÄ›tÄ› odedávna tolik konfliktů. A jediným způsobem, jak se tomu můžeme postavit, je uvÄ›domit si tuto skuteÄnost a podle ní se také zařídit.