Napadlo vás někdy zamyslet se nad tím, proč se vlastně provádí revize elektrických zařízení, když je jasné, že závada se projeví přerušením obvodu a ztrátou jeho funkčnosti, načež se na to pak stejně musí zavolat elektrikář? Ono to totiž s tou ztrátou funkčnosti zařízení není tak jednoznačné.

instalace jističe

Nebezpečné úrazy – když se ve filmu http://www.zemefilmu.cz/cz/ „Kulový blesk“ JUDr. Radosta alias Rudolf Hrušínský zmínil o úrazech, šlo tu o souvislost se stěhovacím procesem, tedy o zřetelné a viditelné problémy zaviněné pádem předmětů, klopýtnutím na schodech atd. S elektřinou je to jiné, ta není ani vidět, ani cítit či slyšet, a o její přítomnosti se dozvíte až ve chvíli, kdy se jí přímo dotýkáte. Jenže u napětí v síti 230 V a síle elektrického proudu několika Ampér vás to může spolehlivě usmrtit. Nebezpečné je to zejména ve velmi vodivém prostředí, jako jsou koupelny či kuchyně. Proto má obrovský význam kontrolovat nejen elektrické obvody a koncové prvky, ale i jednotlivé spotřebiče, v nichž může dojít ke skryté závadě.

elektrická žárovka

Prodlužovací a přívodní šňůry – zkontrolovat prodlužovačky a přívody spotřebičů můžete i sami, ale elektrikář vám v tomto směru také může být prospěšný. Třeba něco přehlédnete, nějaké místo, kde je vodič propálený, odřený, skřípnutý nebo proříznutý, a zde může dojít k nebezpečným momentům, například při doteku rukou či chodidlem. Cena revize elektroinstalace není tak vysoká, abyste museli zbytečně riskovat svůj život.

Požár – závady elektrických spotřebičů a rozvodů se mohou projevit nejen přerušením vodiče, ale i zkratem a elektrickým obloukem. Možná si vybavíte v této souvislosti, co dokáže elektrická svářečka, když pomocí elektrického proudu roztavíte ocel. K podobnému jevu dochází v místech, kde se náhodně dotknou dva vodiče nebo vodič s kontaktním šroubem, mezi nimiž vznikne velmi krátká vzdálenost, aby mohl mít oblouk dostatečnou razanci a něco v jeho okolí zapálit. Toto je například případ starých hliníkových rozvodů, kde se hliník vlivem zátěže elektrickým proudem a střídavým zahříváním a smršťováním uvolnil v kontaktu a mezi vodičem a šroubem vznikla malá mezírka, ideální pro zážeh elektrického oblouku.