Myslíte si, že bez lásky jde žít, že bez lásky ÄlovÄ›k může existovat? SamozÅ™ejmÄ› že může. Ale já si myslím, že bez lásky by byl svÄ›t a celkovÄ› život takový chudý a hlavnÄ› smutný. Například já jsem si myslela asi do svých tak sedmnácti nebo osmnácti let, že bez lásky normálnÄ› lze fungovat. Jenomže pozdÄ›ji, když jsem se samozÅ™ejmÄ› poprvé zamilovala, tak jsem pocítila, jak láska je velice příjemná a jak je to opravdu krásný pocit, když jste zamilovaní. Tohle vÅ¡echno mi trvalo asi půl roku nebo možná o nÄ›co déle. Už to nevím pÅ™esnÄ›, protože nÄ›jak po půl roce nebo déle se se mnou právÄ› můj první partner rozeÅ¡el. Byl to zároveň i můj první sexuální partner.

Baví mě být zamilovaná.

Řeknu vám, že to byla opravdu láska. Pro mÄ› to byla také láska úplnÄ› na první pohled a na první polibek, protože jsem byla opravdu bláznivÄ› zamilovaná. I když jsme tedy spolu chodili jenom chvilku, byla jsem z toho opravdu v Å¡oku, když mi Å™ekl, že se se mnou rozeÅ¡el a že chce chodit s mou nejlepší kamarádkou. Vůbec jsem tomu nemohla uvěřit a bylo mi opravdu smutno a breÄela jsem snad asi tÅ™i nebo ÄtyÅ™i mÄ›síce. Řeknu vám, že když jsem se potom z toho psychicky dostala, když se se mnou rozeÅ¡la moje ¨první láska, tak jsem najednou chtÄ›la být opÄ›t zamilovaná. Láska je opravdu silný cit a já jsem to poznala. Musím říct, že nebýt zamilovaná je opravdu hodnÄ› složité a pro mÄ› to je těžké.

Zamilovanost je opravdu krásná.

Já jsem vlastnÄ› potom až do svých tÅ™iceti dvou let byla skoro nonstop zamilovaná. Bohužel jsem takový typ ÄlovÄ›ka, co se velice rychle zamiluje. StaÄí, aby probÄ›hl jeden sex a už jsem zamilovaná až po uÅ¡i. Já vím, že tohle je Å¡patné a také bych si přála, abych se takhle rychle nezamilovávala, jenomže bohužel to nejde a tohle ÄlovÄ›k jednoduÅ¡e neovlivní. Pokud se takhle rychle zamiluje, tak to bude tak stále a bohužel s tím ÄlovÄ›k nic neudÄ›lá, ani kdyby se snažil. JedinÄ›, tÅ™eba kdyby mÄ›l sex se svým partnerem tÅ™eba až o nÄ›co pozdÄ›ji, aby si ho klidnÄ› mohl okouknout a také prověřit, jestli vůbec si budou psychicky a citovÄ› sedÄ›t.