6. ledna

Ozdobený vánoÄní stromeÄek je ve vÄ›tÅ¡inÄ› domácností do 6. ledna, tedy do svátku Tří králů. Možná je tomu stejnÄ› tak, ale pÅ™esnÄ› nevíte, proÄ zrovna do 6. ledna. Na úvod je nutné říci, že tato tradice vychází z kÅ™esÅ¥anství. PrávÄ› v tento den totiž dorazili tÅ™i králové do Betléma poté, co se narodil Ježíš. 

NaÅ¡i pÅ™edci věřili, že pokud uklidí stromeÄek dříve Äi pozdÄ›ji, než na TÅ™i krále budou mít celý následující rok smůlu.

Ale pozor, má to jednu výjimku. Pokud totiž stromek nestihli uklidit 6. ledna, museli ho nechat až do 2. února Äili do Hromnic.

OvÅ¡em abyste si nemysleli tyto kÅ™esÅ¥anské zvyky nejspíš vycházejí z jeÅ¡tÄ› starší doby a totiž od Keltů. Ty například v období vánoÄních svátků oslavovali zimní slunovrat a zapálili obÅ™adní poleno. Oheň z nÄ›ho plál právÄ› do 6. ledna. 

V nÄ›kterých krajích se ozdobený vánoÄní stromeÄek nechával doma až do Velikonoc. Dokonce se na nÄ›j věšely ozdobená velikonoÄní vajíÄka.

vánoce

Strategický plán na odstrojená vánoÄního stromeÄku

AÅ¥ už jste se rozhodli odstrojit a uklidit vánoÄní stromeÄek kdykoliv, držte se následujících tipů. Uvidíte, že vám vÅ¡e půjde od ruky. 

1) Na úklid vánoÄních dekorací a odstrojování stromeÄku si vyhraÄte dostatek Äasu. DoporuÄujeme víkend. Věřte, že veÄer po práci by se vám opravdu nechtÄ›lo.

2) Nejdříve sundejte sklenÄ›né ozdoby a háÄky.

3) UmÄ›lý strom osprchujte, nechte uschnout a zabalte do pytle. S živým stromkem to bude trochu složitÄ›jší a to kvůli opadávajícímu jehliÄí. Zkuste dát pod stromek staré prostÄ›radlo a opadané jehliÄí pak jednoduÅ¡e i s prostÄ›radlem vyhoÄte.

stromy

Kam stromek vyhodit?

Stromek můžete volně položit vedle popelnice na směsný nebo tříděný odpad. Je to jediná výjimka, kdy popeláři odpad položený vedle kontejneru vyvezou. Odvoz takto odložených stromků probíhá většinou až do února. 

Pozor: jestliže byste chtÄ›li udÄ›lat dobrý skutek a odnést strom do lesa, dejte si velký pozor, aby na nÄ›m nebyly zavěšené háÄky.