Náš životní styl významnÄ› ovlivňuje to, jak se cítíme a v jaké kondici se nacházíme. Je zajímavé, že se mnoho z naÅ¡ich vnitÅ™ních nemocí projevuje symptomy, které bychom primárnÄ› nespojovali s daným onemocnÄ›ním. Tak například. Jako jedním ze novodobých onemocnÄ›ní, kterým trpí velká Äást populace, je gastroezofageální reflux. Jedná se o onemocnÄ›ní s komplexními faktory vzniku a s nÄ›kolika příÄinami. To, že v dneÅ¡ní dobÄ› pÅ™evážnÄ› sedíme, jíme velké množství jídla, nejlépe ta koÅ™enÄ›ná a pijeme alkohol, jsou jen nÄ›které z nich. Jako jeden z hlavních symptomů GERD se uvádí pálení žáhy. PÅ™esto ale velká Äást postižených tento problém neuvádí, ba co víc, ani neví o tom, že GERD mají.

jícen

V jejich anamnéze se naopak objevují problémy jako kaÅ¡el a bolesti v krku nebo problémy s dechem a duÅ¡nost. Každý prostÄ› vnímá problém trochu jinak a bylo by Å¡patné spojovat GERD pouze s pálením žáhy. V Äem je ale následnÄ› komplikace toho, že ÄlovÄ›k problémy spojené s GERD nevnímá? Není pak lepší říct, tento ÄlovÄ›k je zdravý, cítí se subjektivnÄ› dobÅ™e? Tak lehko to nelze vyÅ™eÅ¡it. AÅ¥ již pacient udává problémy nebo ne, žaludeÄní kyselina proniká do jícnu a sliznici v nÄ›m poÅ¡kozuje. Tímto způsobem pak po mnoha a mnoha letech může dojít k tomu, že se sliznice v jícnu zaÄne mÄ›nit a v koneÄném důsledku pak zde může vzniknout klidnÄ› i zhoubný nádor.

pálení žáhy

Není proto vhodné podceňovat své zdravotní obtíže a odsouvat návÅ¡tÄ›vu lékaÅ™e. Pokud Vám již lékaÅ™ GERD diagnostikoval, existuje mnoho způsobů, jak se jej zbavit. Základem je dodržovat urÄitou dietu, více se hýbat, nepít alkohol. Dále můžete spoléhat na různé léÄivé přípravky, Äi dokonce pomocí speciálních cviků posilovat bránici, která pomáhá v uzavírání dolního jícnového svÄ›raÄe, takže se kyselina dále jícnem posouvat nebude. Jedná se o problém, který může být vážný, ale pomÄ›rnÄ› jednoduÅ¡e preventabilní.