Sport je důležitou souÄástí naÅ¡ich životů, dokonce se dá říct, že nikdy dříve nebyl důležitÄ›jší. ProÄ tomu tak je? OdpovÄ›Ä je docela jednoduchá. V dřívÄ›jších dobách byli lidé pÅ™irozenÄ› zvyklí se bÄ›hem svých každodenních aktivit pohybovat. BěžnÄ› nemÄ›li možnost využívat dopravní prostÅ™edky jako auta a dokonce autobusy, jako i další veÅ™ejná doprava, nemÄ›ly tak bohatou síť. Z tohoto životního stylu vycházelo to, že jejich zdraví nebylo tak zatíženo civilizaÄními chorobami, a i jejich váha se držela na normálních hodnotách.

sport na Äerstvém vzduchu

To, že jsme ze svého života vyÅ™adili normální, pÅ™irozený pohyb mÄ›lo za následek to, že jsme na sobÄ› tento deficit doopravdy pocítili, a tak pro své zdraví, a i pro celkovou pohodu, jsme museli do svého života pÅ™ijmout pohyb jiný. Sport můžeme dÄ›lat vlastnÄ› jakýkoliv a vÅ¡echno bude mít pro nás benefity. Nejlepší je, pokud již jako malé dÄ›ti nás naÅ¡i rodiÄe sportu a pohybu celkovÄ› vystavovali. Můžeme si z toho vzít příklad a stejnÄ› tak se můžeme chovat ke svým dÄ›tem. Z dÄ›tství si totiž odnášíme plno návyků, které máme tendence dodržovat i v dospÄ›losti, takže naprosto platí: Co s v mládí nauÄíš, ve stáří jako když najdeÅ¡.

sport v přírodě

Navíc, pokud se nám v dÄ›tství vytvoří nadmÄ›rný poÄet tukových bunÄ›k, je docela pravdÄ›podobné, že se jich již nikdy nezbavíme a veÅ¡kerá nadbyteÄná energie, kterou pÅ™ijmeme, se bude ukládat právÄ› do tÄ›chto tukových bunÄ›k. Výsledkem pak budou vÄ›tší boje s váhou a výraznÄ›jší váhové výkyvy. Nejlepší je sport na Äerstvém vzduchu, který nejen zlepÅ¡uje fyziÄku, ale také zvyÅ¡uje odolnost vůÄi různým infekÄním onemocnÄ›ním. Ne vždy je ale možné venku pobývat, takže v takových případech je důležité nerezignovat na sport celkovÄ›, ale snažit se jít například do fitness centra nebo si spoleÄnÄ› se svými přáteli pronajmout tÄ›locviÄnu. Možností je plno a je jen na Vás, kterou si zvolíte.