Mnoho lidí sportuje. Já si myslím, že kdyby lidé vůbec nesportovali, tak by to bylo opravdu smutné. A byla by to Å¡koda, protože díky sportu se také lidé opravdu skvÄ›le seznamují. Já sama jsem toho důkazem. Já jsem kdysi dÄ›lala atletiku. SamozÅ™ejmÄ›, že jeÅ¡tÄ› nyní, i když je mi tÅ™icet let, tak si také moc ráda zabÄ›hám, ale dříve to bylo lepší. Dříve mÄ› to bavilo více, protože jsme byla taková veliká parta přátel, kteří jsme moc rádi sportovali. My jsme vlastnÄ› ve své partÄ› nemÄ›li vůbec nikoho, kdo by nemÄ›l rád sport. VÅ¡ichni jsme nÄ›co dÄ›lali a potom celá naÅ¡e skupinka taká zaÄala hrát florbal. Řeknu vám, že florbal je opravdu veliká zábava. Florbal mÄ› baví a jsem ráda, že jsem do toho Å¡la.

Oba synové hrají fotbal.

A nebýt mého bratra, který mÄ› také nauÄil hrát florbal a ukázal mi lásku k florbalu, tak bych ho asi nehrála. A právÄ› pÅ™i hÅ™e florbal jsem také v devatenácti letech potkala svého prvního partnera. Musím uznat, že jsem byl opravdu hodnÄ› zamilovaná a nedá se to ani tak popsat. Myslím si, že právÄ› takhle pÅ™i sportu se mnoho lidí pozná. SamozÅ™ejmÄ›, že nemusí ihned se jednat o nÄ›jaké milostné románky nebo milostné aféry, ale také ÄistÄ› jenom o přátelství nebo nÄ›jaké seznámení.

Dvakrát jsem viděla paralympiádu.

Povídání a tak podobnÄ›. Když jsme se ale potom vÅ¡ichni rozprchli, kdy tÅ™eba se nÄ›kdo oženil nebo vdal a nebo už mají rodinu, tak samozÅ™ejmÄ› už jsme nemÄ›li takový sportovní kolektiv, jako jsme mívali kdysi. Ale nevadí mi to, tÅ™eba dvakrát nebo tÅ™ikrát do roka se s nÄ›kým sejdeme, abychom si tÅ™eba pÅ™ipomnÄ›li další vÄ›ci, které jsme mÄ›li a abychom si taky Å™ekli různé zážitky z naÅ¡eho života. Řeknu vám, že sport byl vždycky u nás na prvním místÄ›. Moc nás to baví. Nikdy jsme nebyli tÅ™eba tak na diskotéky nebo podobnÄ›, ale sport byl pro nás vždy důležitý. Já si myslím, že v dneÅ¡ní dobÄ› je ze sportu opravdu také skvÄ›lá spoleÄenská událost, protože pÅ™i sportu lidé se nestydí a více se baví a jsou odvázaní.